Có ai đoán được đây là màu nào của Merzy Soft Touch Lip Tint hong ạ

Có ai đoán được đây là màu nào của Merzy Soft Touch Lip Tint hong ạ

SL1 MUTED ROSE – Hồng đất MLBB pha cam xinh bá cháy. Những tông mlbb trong BST lần này quá xuất sắc luôn ạ!

Share this post