Serum OBAGI PROFESSIONAL C 10%

Serum OBAGI PROFESSIONAL C 10%

𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹-𝗖 𝗦𝗲𝗿𝘂𝗺 𝟭𝟬%: Công thức tối ưu dành cho mọi loại da , kể cả da dễ kích ứng hoặc nhạy cảm

𝑶𝒃𝒂𝒈𝒊 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍-𝑪 𝑺𝒆𝒓𝒖𝒎 là một trong những loại serum C tốt nhất trên thị trường.

Sử dụng thường xuyên serum vitamin C sẽ giúp da cải thiện và đạt được kết quả như sau:

✅𝑳𝒂̀𝒎 đ𝒆̂̀𝒖 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒅𝒂, 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒕𝒉𝒂̂𝒎

✅𝑮𝒊𝒂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̆𝒏, 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒂 𝒏𝒆̂́𝒑 𝒏𝒉𝒂̆𝒏 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉

✅𝑳𝒂̀𝒎 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒅𝒂𝑻𝒂̣𝒊 𝒔𝒂𝒐 𝑶𝒃𝒂𝒈𝒊 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝑳-𝒂𝒔𝒄𝒐𝒓𝒃𝒊𝒄 𝒂𝒄𝒊𝒅 𝒕𝒉𝒂𝒚 𝒗𝒊̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒗𝒊𝒕𝒂𝒎𝒊𝒏 𝑪 𝒌𝒉𝒂́𝒄?

Không phải thể vitamin C nào cũng có tác dụng và hiệu quả giống nhau. L-AA có sinh khả dụng cao nhất (thẩm thấu tốt nhất vào da) vì thế nó là thể vitamin C có tác dụng hiệu quả nhất.

———————–💗————————-

Share this post

Trả lời