BBIA Version8- 36 Feign Cool – Hồng Nâu dịu dàng

BBIA Version8- 36 Feign Cool – Hồng Nâu dịu dàng

?Hỗn hợp hồng và nâu beige lạ mắt. Màu này dễ dùng không kén da, siêu đằm thắm luôn nhé

?Các màu sắc trong bảng màu lần này sẽ mang những ‘tâm trạng’ khác nhau (feeling series) với các màu sắc độc lạ chưa từng có trong những series velvet lip tint từ trước!!

Share this post

Trả lời