Son Kem MAC Powder Kiss Lipcolour 991 Devoted To Chili

Son Kem MAC Powder Kiss Lipcolour 991 Devoted To Chili

?Đỏ đất chân ái của mọi phái đẹp chính là son MAC 991 Devoted to Chili.

??Một màu son hoàn toàn không có base hồng.Màu son đỏ pha nâu đất xuất sắc số một. Màu này HOT vì rất tôn da, ai cũng hợp luôn ý!!

Share this post

Trả lời